Fotowoltaika dotacje Lubelskie

Współpracujemy z ekspertami w zakresie montażu finansowego i przygotowania kompletnych wniosków o pozyskanie dotacji unijnych. Wiemy, jak z programu Mój Prąd zdobyć dla Ciebie nawet pięciotysięczne dofinansowanie. 

Program „Mój prąd”

Jak to działa?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
  (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe
 • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

  Masz pytania? Zadzwoń!

  605 609 001

  PROSUMENT

  Celem programu jest dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Wiąże się to z ograniczeniem emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE. PROSUMENT promuje nowe technologie związane z OZE oraz ma na celu podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej poprzez liczne szkolenia, a także wpływa na zwiększenie liczby miejsc pracy w danym sektorze.

  Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 800 mln zł na całą Polskę. Finansowane mogą być systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy hybrydowe o mocy zainstalowanej do 40 kW.

  RPO

  Regionalny Program Operacyjny zawiera w sobie działanie „Gospodarka niskoemisyjna”, w której wchodzą dwa punkty wspierające odnawialne źródła energii, w postaci modułów fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych:

  • 2.9. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi.
  • 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  Realizowane działania, przyczynią się do zwiększenia energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji gazów cieplarnianych, zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego oraz pomoże spełnić wymogi UE dotyczące konsumpcji 15 % energii z OZE do 2020 roku. Działania polegają na wsparciu budowy, przebudowy, rozbudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł.

  Beneficjentem mogą zostać przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne jst, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady opieki zdrowotnej, grupy producentów rolnych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły etc.

  Wkład własny wynosi minimalnie 15 % kosztów kwalifikowanych a maksymalna dotacja wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalna moc jaka może zostać zainstalowana to 2 MW dla fotowoltaiki oraz 5 MW dla elektrowni wiatrowych.

  PROW

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich skierowany jest do rolników lub grup rolników, którzy chcieliby rozwinąć swoją działalność. PROW obejmuje kilka programów, dzięki którym rolnik ma szansę uzyskania dotacji na odnawialne źródła energii. Z najbardziej popularnych to: „Premia dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” czy „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych”.

  Czy to się opłaca?

  Dla przeważającej większości właścicieli domów jednorodzinnych wniosek brzmi: fotowoltaika się opłaca. Zwłaszcza, że ceny sprzętu spadają z roku na rok. Jeszcze kilka lat temu popularny był pogląd, że „panele słoneczne” to pomysł dla bogatych, a zwrócą się po kilkudziesięciu latach. „Szybciej spłacisz kredyt na dom, niż zaczniesz oszczędzać na prądzie” – mawiali sceptycy. Dziś to już nie jest prawda.

  Jak obliczyć koszty instalacji?

   

  Przy założeniu, że potrzebujemy 3000 kWp,

  a nasz rachunek miesięczny wynosi 160 zł miesięcznie –

  potrzebujemy instalacji o mocy 3500 kWp

  Instalacja o mocy 3500 będzie kosztować ok. 14 000 zł brutto.

  W takim przypadku zwrot inwestycji z własnych pieniędzy zwróci się po ok. 8 latach.

  Po uzyskaniu wszystkich dofinansowań zwrot inwestycji może nastąpić już po 5 latach, a po uwzględnieniu rosnących cen prądu – nawet po 4 latach!

  Sposoby finansowania

  Dotacja

  Ogólnopolski Program priorytetowy Mój Prąd, gdzie dotacja na instalacje fotowoltaiczne wynosi 5000 zł

  Kredyt

  Kredyt od 3% na fotowoltaikę
  Preferencyjny kredyt na instalacje fotowoltaiczne, którego koszt wynosi zaledwie 3% w skali roku.

  Leasing

  Leasing od 1,5% na fotowoltaikę
  Atrakcyjne finansowanie instalacji fotowoltaicznej dla Twojej firmy lub gospodarstwa rolnego.

  Dofinansowania można ze sobą łączyć!

  mój prąd + ulga termodernizacyjna 

  mój prąd + ulga inwestycyjna dla rolnika 25%

  Pomożemy Ci wybrać najbardziej opłacalny sposób finansowania i zajmiemy się wszystkimi formalnościami!

  Pytania i odpowiedzi

  Najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z programem „Mój Prąd”

  Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza udział w programie Mój Prąd?

  Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

  Czy można ubiegać się o dotację z programu Mój prąd, jeżeli instalacja była/będzie dofinansowana z innych środków publicznych np. programy gminne, środki UE, kredyt na warunkach preferencyjnych w programie "Czyste powietrze" itp.?

  W przypadku finansowania instalacji (lub jej części) z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu Mój prąd. Beneficjent musi zdecydować, z której formy dofinansowania chce skorzystać.

  Wynika to wprost z zapisów programu Mój prąd str.2 pkt 7.3. 9) Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.

  Ubiegając się o dofinansowanie w ramach programu Mój prąd, Beneficjent potwierdza spełnienie powyższego warunku stosownym oświadczeniem zawartym w formularzu wniosku.

  Dotację z programu Mój prąd można natomiast połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

  Czy dotacja z programu Mój Prąd jest opodatkowana?

  Dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

  Z dniem 23 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Skutkiem wejścia w życie ww. przepisów jest rozszerzenie z dniem 23 listopada 2019 r. zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie teraz obejmowało wszystkie dotacje i inne świadczenia bezzwrotne (w tym kwoty umorzonych pożyczek) otrzymywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć.

  cidunt.

  Czy ma znaczenie wielkość podatku VAT na fakturze za wykonaną instalację?

  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania we wskazanej we wniosku lokalizacji. Jeśli warunek ten będzie spełniony to nie ma przeciwskazań do przyszłej rozbudowy instalacji.

  Można rozbudować instalację bezpośrednio po otrzymaniu dotacji pod warunkiem, że rozbudowa nie będzie wiązała się z demontażem elementów (np. inwertera) instalacji, która podlegała dotacji. Dodatkowo rozbudowa nie podlega dofinansowaniu w ramach programu Mój prąd.

  Czy instalacja może być zamontowana na dachu budynku gospodarczego lub na gruncie? Oczywiście energia produkowana jest na potrzeby budynku mieszkalnego.

  Dokumenty programu Mój Prąd nie określają miejsca zamontowania instalacji. Zatem nie ma znaczenia, gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE), była zawarta umowa kompleksowa oraz energia pochodząca z instalacji powinna służyć celom mieszkaniowym.

  Fotowoltaika dotacje lubelskie

  Montaż instalacji fotowoltaicznych to temat, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Postępujące zanieczyszczenie środowiska oraz widoczne zmiany klimatyczne wymuszają przejście na bardziej ekologiczne sposoby pozyskiwania energii. Nie bez znaczenia są też wyczerpujące się zasoby węgla czy gazu. Idealnym sposobem na rozwiązanie tych problemów okazuje się fotowoltaika, wykorzystująca powszechnie dostępne, odnawialne źródło energii, jakim są promienie słoneczne. Ich przetwarzanie nie wpływa niekorzystnie na środowisko. Trzeba wspomnieć też o względach finansowych, które w dłuższej perspektywie zdecydowanie przemawiają na korzyść takiego rozwiązania.

  Na początku montaż drogich paneli może wydawać się nieopłacalny. Jednak zazwyczaj inwestycja zwraca się już po mniej więcej dziesięciu latach, a następnie zaczyna przynosić oszczędności. Ile faktycznie wyniesie ten okres, zależy od różnych czynników, jak np. wydajność instalacji. Można go skrócić, biorąc udział w jednym lub nawet kilku spośród licznych programów dofinansowania. Tego typu akcje, prowadzone najczęściej przez organizacje rządowe oraz Unię Europejską, zachęcają do przejścia na ekologiczne zasilanie. Jeśli chodzi o dotacje fotowoltaiki, Lublin oraz pozostałe miejscowości województwa lubelskiego to obszar, na którym istnieje możliwość skorzystania z tych programów. Nasi klienci mogą liczyć na pomoc w wyborze najlepszych sposobów dofinansowania oraz w dopełnieniu wszelkich formalności.

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Fotowoltaika dotacje Lublin

  Dofinansowanie najczęściej przybiera postać dotacji w ramach któregoś z ogólnokrajowych programów rządowych, choć zwykle istnieje też możliwość lokalnego finansowania, ulgi podatkowej lub pożyczki na preferencyjnych warunkach. Uzyskanie takiej pomocy nie jest szczególnie trudne. Wystarczy spełnić warunki danego programu oraz dopełnić konieczne formalności. W 2020 roku tysiące inwestorów otrzymało wysokie dotacje w ramach akcji „Mój Prąd”, pokrywające nawet 1/3 kosztów całej inwestycji. Wielu z nich dodatkowo skorzystało z programu „Czyste Powietrze” lub ulgi termomodernizacyjnej. Właśnie dzięki tym szeroko zakrojonym działaniom, mającym na celu spopularyzowanie fotowoltaiki, znacząco wzrasta liczba dachów z panelami.

  Pozostając w temacie zagadnienia, jakim jest fotowoltaika i dotacje, lubelskie województwo może liczyć na objęcie kolejną, już zapowiedzianą edycją „Mojego Prądu”. To rządowy program oferujący bezzwrotne dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Ogromne zainteresowanie takim wsparciem pozwala liczyć na coroczne odnawianie naboru wniosków jeszcze przez długi czas. Co więcej, jeśli połączy się inwestycję w panele z likwidacją starego, nieekologicznego źródła ciepła, można wystąpić również o dotację w ramach innego rządowego programu, „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Lublina i okolic, oprócz ogólnokrajowych sposobów dotacji, mają szansę zakwalifikować się do Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2020 roku w jego ramach rozdysponowano aż 57 milionów złotych na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.